Znalosti
Domů > Znalosti > Obsah
Běžný vysoušedlo
- Jan 30, 2018 -

Častým vysoušecím činidlem pro adsorpci chemikálií je rychlý vápenný vysoušedlo, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, sodík vápenatý nebo oxid fosforečný, kyselina křemičitá a tak dále. Jsou to chemické látky, které absorbují molekuly vody a mění svou chemickou strukturu, aby se staly jinou látkou.

Čistič silikagelu pro běžné desorpce s desinfekčním účinkem, vysoušecí prostředek na bázi jílu, desikant pro molekulové síto, minerální desikant, desikant pro vlákno, vysoušedlo montmorilonitů a tak dále.