Znalosti
Domů > Znalosti > Obsah
Adsorbent - uhlíkové molekulové síto
- Jan 30, 2018 -


Ve skutečnosti je to také aktivním uhlíkem, který je obecně odlišný od uhlíkatých adsorbentů obecně v tom, že průměr mikropórů je rovnoměrně rozmístěn v úzkém rozmezí, velikost mikropórů je roven průměru molekul plynu, které mají být odděleny, mikropóry Specifický povrch obecně odpovídá více než 90% celkové plochy uhlíkového molekulového síta. Struktura pórů molekulárního síta uhlíku je distribuována hlavně ve formě: průměru makroporu je spojena s vnějším povrchem uhlíkové částice, přechodový pór je rozvětvený od makropóru a mikropóra je rozvětvená od přechodu pór. V procesu separace hrají makropory úlohu transportního kanálu, mikropóry hrají roli molekulárního síta.


Metoda carbonaceous carbonaceous, metoda aktivace plynů, metoda ukládání uhlíku a metoda impregnace se používají k výrobě uhlíkového molekulového síta z uhlí. Mezi nimi je metoda karbonizace nejjednodušší, ale v kombinaci s ní musí být použito několik metod pro výrobu vysoce kvalitního uhlíkového molekulového síta.


Uhlíkové molekulové síta byly úspěšné v oblasti separace vzduchu pro výrobu dusíku a měly široké možnosti pro další separace plynů.