Znalosti
Domů > Znalosti > Obsah
Adsorbent - aktivní uhlí
- Jan 30, 2018 -


Je uhlí, ořechová skořápka, uhlí a jiné uhlíkové materiály karbonizací, vyrobené z aktivovaných. Aktivační metody lze rozdělit do dvou kategorií, a to aktivace léčiv a aktivace plynu. Metoda aktivace lékáren je v surovinách přidávat chemikálie, jako je chlorid zinečnatý, sulfid draselný a další chemikálie, zahřívání v inertní atmosféře pro karbonizaci a aktivaci. Metoda aktivace plynů je zahřátí suroviny aktivního uhlí v inertní atmosféře. Těkavé složky se obvykle odstraňují při teplotě 700 ° C nebo nižší a pak se propustí pára, oxid uhličitý, kouřové plyny, vzduch a podobně a reakce se provádí při teplotě v rozmezí 700 až 1200 ° C Je aktivován. Aktivovaný uhlík obsahuje mnoho kapilárních struktur, takže má vynikající adsorpční kapacitu. Používá se proto při úpravě vody, bělení, adsorpci plynů a dalších aspektech.